Η έξυπνη πόλη είναι μια αστική περιοχή, που χρησιμοποιεί ένα πλήθος καινοτόμων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της ζωής των κατοίκων. Μέσω της χρήσης της τεχνολογίας γίνεται καλύτερη  διαχείριση των πόρων και των υπηρεσιών της πόλης. Η έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει στους διαχειριστές της πόλης, έχοντας εικόνα των νευραλγικών υποδομών της, να αλληλοεπιδρούν άμεσα με αυτές, και να βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και των υπηρεσιών της, σε ταυτόχρονη διασύνδεση με τους πολίτες της. Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιοποιούνται αφενός αυξάνοντας τον αριθμό των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αφετέρου βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών, μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος.

Η iWaterS προσφέρει έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου άρδευσης, ώστε να υπάρχει κεντρικός έλεγχος της άρδευσης στους χώρους πρασίνου της πόλης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία της άρδευσης. Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί, ο χρήστης θα ενημερωθεί άμεσα με στόχο την έγκυρη αντιμετώπιση του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης των αποθηκευμένων δεδομένων.

Στα έξυπνα συστήματα άρδευσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μεγάλου εύρους αισθητήρων. Με τη σύνδεση των αισθητήρων πραγματοποιείται η συλλογή διαφορετικών δεδομένων, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή του ορθότερου συστήματος άρδευσης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αισθητήρων που μπορούν να συνδεθούν όπως είναι αισθητήρες υγρασίας και πίεσης δικτύου, μετεωρολογικός σταθμός και υδρόμετρα. Οι τοπικές μονάδες ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν απομακρυσμένα ασύρματα σε συσκευές όπως αντλίες και ηλεκτροβάνες.

Η iWaterS εκτός από τα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου άρδευσης, διαθέτει λύσεις οι οποίες βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και είναι φιλικά προσκείμενες στο περιβάλλον. Τέτοιες λύσεις είναι ο έξυπνος φωτισμός των πόλεων, ο οποίος έχει στόχο τη μείωση της φωτο ρύπανσης των αστικών ιστών και ο έξυπνος εξοπλισμός πόλης, το σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας – Smart Pedestrian Crossing system κα.