Η έξυπνη γεωργία συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες, αισθητήρες και δεδομένα με στόχο τη βελτιστοποίηση της υπάρχουσας αγροτικής δραστηριότητας. Σκοπός είναι η αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης των αγροτικών προϊόντων, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο των περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα δεδομένα του αγρού σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνουν άμεσες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Ο γεωργός χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνει έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους που διαθέτει, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, τα μηχανήματα και τον αγρό. Τα συστήματα έξυπνης γεωργίας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Η iWaterS παρέχει στους αγρότες λύσεις έξυπνης γεωργίας, αποσκοπώντας στην αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης των αγροτικών προϊόντων.