Αγροτικη αρδευση

Η iWaterS  παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για συστήματα άρδευσης σε αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και σε φορείς διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ). Προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών χρησιμοποιώντας σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό

Η iWaterS παρέχει υπηρεσίες και συστήματα άρδευσης σε Φορείς Διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ). Στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων και στην ορθότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Αγροτικη αρδευση

Η iWaterS  παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για συστήματα άρδευσης σε αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και σε φορείς διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ). Προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών χρησιμοποιώντας σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό

Η iWaterS παρέχει υπηρεσίες και συστήματα άρδευσης σε Φορείς Διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ). Στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων και στην ορθότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Αστικη αρδευση

Η iWaterS εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών αστικών αρδευτικών δικτύων. Παρέχονται ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις που αφορούν την άρδευση κτιρίων και χώρων πρασίνου. Οι μελέτες άρδευσης των χώρων πρασίνου έχουν ως στόχο την υδάτινη αποδοτικότητα και αποσκοπούν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των χώρων.

Η iWaterS αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση και την  αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον έχει αναπτύξει συστήματα παρακολούθησης – τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού καθώς και ανίχνευσης διαρροών προσαρμοσμένα για τα δίκτυα άρδευσης των χώρων πρασίνου.

Οι λύσεις που προτείνονται επιτυγχάνουν τη συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων όπως των λειτουργιών των αρδευτικών δικτύων κάθε κοινόχρηστου χώρου πρασίνου (παροχή, πίεση, κατανάλωση, κλπ.), τη συλλογή και αποθήκευση των ιστορικών δεδομένων και την εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος άρδευσης των χώρων πρασίνου. Οι απαιτήσεις των φυτεμένων χώρων σε νερό μπορούν να εκτιμηθούν σε ημερήσια βάση (ΕΤc- Υδατικό ισοζύγιο) ώστε να εφαρμοστεί η ανάλογη δόση άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών.

Η διαχείριση των συστημάτων πραγματοποιείται μέσω των τηλε – ελεγκτών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένα μέσω ασύρματης σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας NB-IoT ή με χρήση δρομολογητή σύνδεσης. Σε συνδυασμό με τη χρήση μικροκλιμάτικών ή μετεωρολογικών σταθμών, είναι δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας άρδευσης με βάση τις συνθήκες που επικρατούν. Επιπλέον, με τη χρήση των προαιρετικών αισθητήρων παρέχεται η δυνατότητα της αυτόνομης μεταβολής των κύκλων άρδευσης με βάση την υγρασία του εδάφους και τα ποσοστά βροχόπτωσης με δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη.

Στόχος των συστημάτων είναι αφενός η κεντρική παρακολούθηση όλων των αρδευτικών δικτύων που διαθέτουν οι υπηρεσίες πρασίνου, αφετέρου ο έγκαιρος εντοπισμός της προέλευσης των απωλειών ύδατος και η έγκαιρη αντιμετώπιση των βλαβών, ειδοποιώντας άμεσα τους αρμόδιους.