Η iWaterS παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για συστήματα διανομής πόσιμου νερού καλύπτοντας τις ανάγκες των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης χρησιμοποιώντας κατάλληλα λογισμικά και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.