Η Intelligent Water Systems (iWaterS) μέλος της Landcogroup,  δραστηριοποιείται στους τομείς διαχείρισης ύδρευσης, άρδευσης, εξοικονόμησης ύδατος και έξυπνων συστημάτων απομακρυσμένης διαχείρισης στην πόλη και στον αγρό. Η εταιρία σήμερα ηγείται στην Ελληνική αγορά με τα καινοτόμα συστήματα της, που διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων αλλά και άλλων συστημάτων ελέγχου και επικοινωνιών τεχνολογίας αιχμής.

Η συνεχής ανάγκη της iWaterS για έρευνα και εξέλιξη οδήγησε  τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές συνεργασίες με Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, μέσω της συμμετοχής της σε ερευνητικά προγράμματα όπως το DRip Irrigation Precise DRIP με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η  προσπάθεια ανάπτυξης τεχνολογίας και καινοτομιών τόσο στη Χώρα μας όσο και η εξαγωγή τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων στο Εξωτερικό.

Η αποστολη μας

Η συνεχόμενη εξέλιξη και η δυναμική παρουσία στον χώρο εγγυάται τη βέλτιστη τεχνο-οικονομική λύση για τους πελάτες και συνεργάτες μας. Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης υδάτινων πόρων, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες για βελτιστοποίηση των υποδομών, την εξοικονόμηση ύδατος, την εφαρμογή καινοτομιών, την αειφορία και την οικονομική ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης και ελέγχου καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού και έξυπνων συστημάτων που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις δικτύων διανομής ύδατος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του στόχου μας.

Οι υπηρεσιες μας

Η IWaters διαθέτει μελετητικό και κατασκευαστικό τμήμα, με ένα εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό με αξιοσημείωτη εμπειρία πολλών ετών σε όλους τους τομείς της μηχανικής του νερού. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς σε πρόσφατες και ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες από επώνυμες εταιρείες της παγκόσμιας αγοράς.

Πελάτες μας είναι φορείς που έχουν σχέση με το νερό, όπως Δήμοι, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, βιομηχανίες, περιβαλλοντικές εταιρίες, αγρότες, ξενοδοχεία αλλά και ιδιώτες που έχουν ως στόχο τον έλεγχο και την μείωση της κατανάλωσης νερού στα δίκτυά τους.

Loading...