Ανάπτυξη Στάγδην Άρδευσης Υψηλής Ακριβείας για Δενδρώδεις Καλλιέργειες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ DRIP

Αντικείμενο του DRIP είναι η χρήση state-of-the-art τεχνολογιών και μεθόδων για την ανάπτυξη ενός συστήματος άρδευσης υψηλής ακριβείας για δενδρώδεις καλλιέργειες, βασιζόμενο στην αξιοποίηση συστημάτων στάγδην άρδευσης και στη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και άμεσης εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας σε επίπεδο δέντρου και όχι αγρού, ώστε η προσφορά νερού να καλύπτει με ακρίβεια τις ανάγκες του.

Η ανάπτυξη του DRIP περιλάμβανε τα παρακάτω στάδια:

Τα αποτελέσματα μπορούν να εφαρμοστούν στον αγρό μέσω μιας διεπαφής (API) προγραμματισμού άρδευσης:

Δέχεται δεδομένα καλλιέργειας, εδάφους, άρδευσης, πρόγνωσης καιρού.
Παρέχει στοιχεία για το διάστημα και την ποσότητα άρδευσης για τις επόμενες 3 ημέρες.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ DRIP